Privacy

PRIVACYVERKLARING BENELUX FOODINGREDIENTS B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BENELUX FOODINGREDIENTS B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. verstrekt. BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

WAAROM BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, dit kan telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post). Daarnaast kan BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het leveren van een product en/ of dienstverlening.

HOE LANG BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. GEGEVENS BEWAART

BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. heeft hier geen invloed op. BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@foodingredients.org, BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN BENELUX FOODINGREDIENTS B.V.

BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. op via info@foodingredients.org. www.benelux-foodingredients.com en www.fitalong.nl zijn websites van BENELUX FOODINGREDIENTS B.V..

BENELUX FOODINGREDIENTS B.V. is als volgt te bereiken:
Adres : Houtwal 30 B 5 8431EX Oosterwolde
Telefoon : +31 516 433477
E-mailadres : info@foodingredients.org
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 01089389

Privacy Benelux Foodingredients
design by RAN E-Consult powered by AJS